O nás

Nabízím advokátní služby fyzickým i právnickým osobám v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, insolvenčního, trestního a správního. Svým klientům, ať již se jedná o právnické nebo fyzické osoby, poskytuji služby a poradenství i ve složitém jednání se správními úřady, hájím zájmy svých klientů v procesním řízení před soudy i jednotlivými správními orgány.

Na základě podkladů, které klient předloží, se seznámím s rozhodujícími okolnostmi případu a pokud je případ právně řešitelný, je založen spis, jehož složka obsahuje dokumentaci k danému případu. Ať již se jedná o civilní či trestní řízení, je provedeno sepsání smlouvy o advokátní pomoci poskytnuté klientovi a sepsána plná moc k zastupování. Ve smlouvě je uvedena dohodnutá spolupráce a způsob účtování poskytnutých advokátních služeb podle platné vyhlášky.

Klienti, do mé kanceláře nepřicházejí jen s problémy, které je v životě potkají, ale také z preventivních důvodů, neboť se chtějí vyhnout v budoucnu případným sporům, které by mohly nastat v důsledku neodborného sepsání smlouvy. Jiným důvodem, proč klient vyhledá advokáta je, že vznikl nějaký soukromoprávní spor a klient potřebuje právní radu nebo pomoc jak danou věc řešit. V mnoha případech se nejedná ani o spor, klient chce pouze sepsat smlouvu, neboť chce případnému sporu předejít. V případě, že požádá o pomoc v případě porušení právní povinnosti, navrhuji řešení na základě zhodnocení dané situace. V takovýchto případech je časté podání žaloby k soudu, kde klienta zastupuji na základě procesní plné moci.