Advokátní kancelář Liberec

JUDr. Bc. Milan Čmelík

Advokátní kancelář

JUD. Bc Milan Čmelík

Lidická 405/3
466 01 Jablonec nad Nisou

IČO     1163094

+420 737 422 288
advokat-cmelik@email.cz

Občanské právo

Občanské právo je souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy, jedná se především o majetkové vztahy fyzických a právnických osob a státu, dále pak se zaměřuje na právní vztahy, které vyplývají z práva na ochranu osobnosti.

v

Právo obchodní

Obchodní právo upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností a řeší právní postavení podnikatelů v soukromoprávních vztazích.

g

Právo rodinné

Oblast rodinného práva určuje povinnosti a práva mezi manžely navzájem, mezi manžely a ostatními osobami, mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi a dalšími osobami, které rodiče nahrazují.

Advokátní kancelář Jablonec nad Nisou

Lidická 405/3, Jablonec nad Nisou

Advokátní kancelář Liberec

Jungmannova 351/2, Liberec

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

13 + 1 =